न स त तत वम ग र परम

:: नास्ति तत्वम गुरो परम ::

:: नास्ति तत्वम गुरो परम ::

:: नास्ति तत्वम गुरो परम ::

Let's Connect

sm2p0