બ લ વ ડ ફર સ ટ ક પ કઈ ક પ વધ ર ગમ ક હજ આપણ બ જ વ ર યટ શ ધ લ વ શ

#lolololol #RanveerSingh #Rajnikant #SalmanKhan #ViratKohli #HrithikRoshan #ShahrukhKhan #AkshayKumar #AjayDevgan #SunilShetty

:: બોલિવૂડ ફર્સ્ટ કોપી ::
કઈ કોપી વધારે ગમી કેહજો, આપણે બીજી વેરાયટી શોધી લાવીશું #lolololol
#RanveerSingh #Rajnikant #SalmanKhan #ViratKohli #HrithikRoshan #ShahrukhKhan #AkshayKumar #AjayDevgan #SunilShetty

:: બોલિવૂડ ફર્સ્ટ કોપી :: કઈ કોપી વધારે ગમી કેહજો, આપણે બીજી વેરાયટી શોધી લાવીશું #lolololol #RanveerSingh #Rajnikant #SalmanKhan #ViratKohli #HrithikRoshan #ShahrukhKhan #AkshayKumar #AjayDevgan #SunilShetty

Let's Connect

sm2p0