Title

Bannerનો જવાબ Bannerથીજ આપવમાં આવશે! A message to Google from CompuBrain. #FirstOutdoor #KehKeLenge #સુધરીજજે

Bannerનો જવાબ Bannerથીજ આપવમાં આવશે! A message to Google from CompuBrain. #FirstOutdoor #KehKeLenge #સુધરીજજે

Bannerનો જવાબ Bannerથીજ આપવમાં આવશે! A message to Google from CompuBrain. #FirstOutdoor #KehKeLenge #સુધરીજજે

Read More

શું "દ્રાક્ષ ખાટી છે”ની ઉપમા આજકાલ “કિડની વેચવી પડશે“ના નામથી વપરાય છે? #સુધરીજજે

શું "દ્રાક્ષ ખાટી છે”ની ઉપમા આજકાલ “કિડની વેચવી પડશે“ના નામથી વપરાય છે? #સુધરીજજે

શું "દ્રાક્ષ ખાટી છે”ની ઉપમા આજકાલ “કિડની વેચવી પડશે“ના નામથી વપરાય છે? #સુધરીજજે

Read More

:: बोलो जुबां केंसरी :: તા.ક. બે વાર વાંચજો #WorldNoTobaccoDay #સુધરીજજે https://t.co/sNzfuRl4uy

:: बोलो जुबां केंसरी :: તા.ક. બે વાર વાંચજો #WorldNoTobaccoDay #સુધરીજજે https://t.co/sNzfuRl4uy

:: बोलो जुबां केंसरी :: તા.ક. બે વાર વાંચજો #WorldNoTobaccoDay #સુધરીજજે https://t.co/sNzfuRl4uy

Read More

// Gujarat Day // #તીખુંધમધમાટ #સમાજનુંલઠ્ઠું #કટાક્ષ #સુધરીજજે @RJdevaki https://t.co/kRgbVEyiL4

// Gujarat Day // #તીખુંધમધમાટ #સમાજનુંલઠ્ઠું #કટાક્ષ #સુધરીજજે @RJdevaki https://t.co/kRgbVEyiL4

// Gujarat Day // #તીખુંધમધમાટ #સમાજનુંલઠ્ઠું #કટાક્ષ #સુધરીજજે @RJdevaki https://t.co/kRgbVEyiL4

Read More