ચોમાસામાં બેન હોટશોર્ટ પેહરીને નિકરે, પછી કહે "અહીં બહુ મછરાં છે નહિ!?!" તે કઈ તારે ચડ્ડા પહેરવા હોય એટલે મચ્છરો રજા રાખે?

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Let's Connect

sm2p0