આઠ આઠ હાથ હોવા છતાંય માતાજીના એકય હાથમાં મોબાઈલ નથી, ને તારે ચણીયા ચોળીએ મોબાઈલના ખીસા વાળા જોઈએ છે!

સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0