તમ ર અહ ક ર પર અ ક શ નહ ર ખ ત લ ક તમ ર પતનન ફ ફડ જલ બ જમશ ત ક આટલ વર ષ મ જ ક ઈન અહ ક ર ટક ય હ ય ત મ બઈન ર ક ષ વ ળ ઓન આવશ એન પણ ર મ આવશ

#સુધરીજજે

:: તમારા અહંકાર પર અંકૂશ નહિ રાખો તો લોકો તમારા પતનનાં ફાફડા જલેબી જમશે :: #સુધરીજજે તા.ક. આટલા વર્ષોમાં જો કોઈનું અહંકાર ટક્યું હોય તો મુંબઈના રિક્ષાવાળાઓનું, આવશે, એનો પણ ‘રામ‘ આવશે!

Let's Connect

sm2p0