બા કકળાટ કાઢી ચાર રસ્તે મૂકી આવી, છોકરો ગાડી ઓળંગીને પાછો ઘેર લઇ આયો.....

સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0