ત્રણ ઈ-મેમો મળે અને તરત ઘરનાંય બધાંના અમેરિકા/કેનેડા/લન્ડન/ઓસ્ટ્રેલિયાના વિઝા આજીવન કેન્સલ થઇ જાય એવી ગોઠવણ કરો તો કાલથીજ ટ્રાફિકની તમામ સમસ્યાને પહોંચી વળાય!

સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0