કેવી જબરી તું માં, પોતે સુબુડ સુબુડ ચા પીવાય અને મને કહે બેટા આજે શિવરાત્રી છે બોર્નવીટા ના પીવાય....

સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0