આ ટ્રમ્પ નક્કી સંઘનો માણસ લાગે છે! PS: He sure borrowed some Indian followers on Social Media today!

કટાક્ષ, India

Let's Connect

sm2p0