જો બેન દીપિકા, ચાલુ દિવસે તારા લુઇ વિટોંના મોંઘામાંના ક્લચમાંથી તું આ ફોન કાઢી બતાવેને તો સ્ટીવ જોબ્સના સમ જિંદગીભર હું iphone નહિ વાપરું...

સુધરીજજે

Bijoy Patel,  સુધરીજજે

જો બેન દીપિકા, ચાલુ દિવસે તારા લુઇ વિટોંના મોંઘામાંના ક્લચમાંથી તું આ ફોન કાઢી બતાવેને તો સ્ટીવ જોબ્સના સમ જિંદગીભર હું iphone નહિ વાપરું... #સુધરીજજે

જો બેન દીપિકા, ચાલુ દિવસે તારા લુઇ વિટોંના મોંઘામાંના ક્લચમાંથી તું આ ફોન કાઢી બતાવેને તો સ્ટીવ જોબ્સના સમ જિંદગીભર હું iphone નહિ વાપરું... #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0