क ष ण य व स द व य हरय परम त मन l प रणत क ल श न श य ग व न द य नम नम ll

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने l
प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः ll

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने l
प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः ll

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने l प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः ll

Let's Connect

sm2p0