પ્રિયે, કહું છું, બાથરૂમમાં "લાલ હિટ" એટલું ના છાંટ કે વંદાની જેમ વર પણ ઊંધો થઇ જાય... 😜 Zankhana Ruparelia Patel

CompuBrain | Social Media Consultant India | Technology Consultant

Let's Connect

sm2p0