A lot of Gujarati writers, reporters, events debate on “ગુજરાતી ભાષાને જીવંત રાખવા શું કરવું?” I believe આ સવાલજ ખોટો છે ગુજરાતી ભાષા તો અજર અમર છે... એને બોલનારા નાશવંત છે... :: વટના કટકાને ક્યાંક Inferiority Complex નડતો હશે ::

સુધરીજજે

A lot of Gujarati writers, reporters, events debate on “ગુજરાતી ભાષાને જીવંત રાખવા શું કરવું?” I believe આ સવાલજ ખોટો છે ગુજરાતી ભાષા તો અજર અમર છે... એને બોલનારા નાશવંત છે... :: વટના કટકાને ક્યાંક Inferiority Complex નડતો હશે :: #સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0