Checking out the OLD STOCKS at the NEW store in Ahmedabad PS પછ દ વ ળ મ દ વ ળ ક ઢશ ક અમદ વ દમ લ ક ન ટ સ ટ નથ અલ ય તમ ર લ સ એન જ લસન ઉતર લ લ ઘડ અહ ય વ ચવ ક ઢશ ત અમદ વ દ ઓ તમ ર લ ઘડ ક ઢ ન ખશ

#Forever21

Checking out the OLD STOCKS at the NEW #Forever21 store in Ahmedabad. PS: પછી દિવાળીમાં દેવાળું કાઢશે કે અમદાવાદમાં લોકોને ટેસ્ટ નથી, અલ્યા તમારા લોસ એન્જેલસના ઉતરેલા લૂઘડાં અહીંયા વેચવા કાઢશો તો અમદાવાદીઓ તમારા લૂઘડાં કાઢી નાખશે

Let's Connect

sm2p0