ક ઈન यह अच छ ब त नह ह કહ ન પણ મ હ લ એ એટલ અટલ બ હ ર વ જપ ઇ

#RIPVajpayeeji #AtalBihariVajpayee

Let's Connect

sm2p0