કોઈને “यह अच्छी बात नहीं है” કહીને પણ મોહિ લે એ, એટલે “અટલ બિહારી વાજપાઇ”

RIPVajpayeeji, AtalBihariVajpayee

Let's Connect

sm2p0