હોટલોમાં પરાઠા ને નાન પર Tissue Paperના પોતા માર્યા કરતા ઘેર પોતા મારે તો કેવું સારું?

#સુધરીજજે

Let's Connect

sm2p0