“માયાનગરીમાં મોર મળ્યો” Vaishal Shah, I thought would never have space for these beautiful gliders. તા.ક. મોરનું નામ ”ડોન” છે, સાત વર્ષનો “ડોન“ મુંબઈના જુહુ વિસ્તારમાં રહે છે.

Mumbai, YehDilMaangeMOR

Let's Connect

sm2p0